لطفاً قبل از تماس متن دستورالعمل، توضيحات صفحه اصلي و پرسش‌هاي متداول را مطالعه
و از تماس‌هاي غيرضروري جداً خودداري نماييد

همه امور مربوط به اين سامانه به صورت غيرحضوري انجام شده و پذيراي شما به صورت مراجعه حضوري نخواهيم بود


مسئولين مرتبط با امريه وزارت نيرو:
خانم آرمات 81606271 armat (at) moe.gov.ir
آقاي محمدی 81607109  ساعت كار: 8 صبح الي 4:15 بعدازظهر - بجز پنجشنبه‌ها و روزهاي تعطيل


 نكته: جهت جلوگيري از هجوم ايميل‌هاي تبليغاتي و هرزنامه، اعلام پست الكترونيك با فرمت غير قابل شناسايي توسط ربات هاي الكترونيك در متن بالا درج شده است. به جاي (at)، كاركتر @ را قرارداده و فواصل قبل و بعد آن را نيز حذف نماييد.

"بخش فني"


صرفاً و صرفاً براي مشكلات فني (پيغام‌هاي خطا، عدم ارسال فرم يا فراموشي رمز عبور) مي‌توانيد با شماره تلفن 81606535 تماس

و يا با پست الكترونيك s.torabi (at) moe.gov.ir مكاتبه نماييد

بخش فني براي ساير موارد به هيچ عنوان پاسخگو نيست