پرسش‌هاي متداول (براي مشاهده پاسخ روي سوال كليك نماييد)

آيا افراد با مدرك كارشناسي براي امريه جذب مي‌شوند؟
رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز كدام‌ها هستند؟
در چه ماه‌هايي ثبت نام صورت مي‌گيرد؟
مدت زمان لازم جهت مشخص شدن و تاييد نهايي چقدر است؟
چه شركت‌هايي چه رشته‌هايي را نياز دارند؟
آيا مهلت ثبت‌نام و ارسال مدارک قابل تمديد است؟
نتيجه نهايي بررسي چگونه مشخص خواهد شد؟
در هر دوره جذب نياز به ثبت‌نام مجدد هست؟
تعهد وزارت نيرو در قبال مخاطبان
در چه صورت درخواست مخاطبان بررسي مي‌شود؟
زمانبندي بررسي از ابتدا (ثبت نام) تا انتها (جذب) به چه صورت است؟
آيا عدم دريافت پيام كوتاه در فرايندهاي سامانه اختلالي ايجاد مي‌كند؟