در هر دوره جديد جذب نياز به ثبت‌نام مجدد نيست
1400/04/25
ثبت‌نام يك بار اتفاق ميافته و بعد از ثبت نام يك كارتابل به شما اختصاص داده ميشه. اگر جذب شما در دوره اول اتفاق نيافتاد شما بعد از آغاز ثبت‌نام دوره جديد مي‌توانيد با همان نام كاربري و رمز عبور قبلي وارد سيستم شده و در صفحه "اطلاعات ارسال شده" روي گزينه ويرايش فرم قبلي كليك نماييد. حال با زدن گزينه "ذخيره نسخه جديد" مي‌توانيد اطلاعات قبلي را ويرايش و مجددا فرايند توضيح داده شده در صفحه اصلي سايت را طي نماييد  تا مجددا مورد ارزيابي قرار گيرد.